สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : จัดซื้อ / จัดจ้าง 
 


 
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล :
 
อัพเดตวันที่ :
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 จ้างเหมาพัฒนา E-learning และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลวัณโรค
 
 คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่อง GeneXpert
 
 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้แช่แข็ง
 
 จ้างเหมาผลิดม่านบังแดดรถยนต์
 
 สอบราคาและประกวดราคาซื้อยา Para-aminosalicyclic (P.A.S.๑ g)
 
 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Para-aminosalicyclic acid (P.A.S ๑ g)๑ g
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อยา Pminosalicyclic acid ( P.A.s)
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเดินวิ่ง รวมใจต้านภัยวัณโรค
 
 สำนักวัณโรครับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ จำนวน ๔ ตำแหน่ง
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผผลิตเผยแพร่สื่อความรู้วัณโรคเคลื่อนที่ BUS/VAN mendia โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ ( e-bidding)
 
 รับสมัครเพื่อเลื่อนข้่าราชการขื้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขี้น
ทั้งหมด : 36 รายการ            

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved