สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : จัดซื้อ / จัดจ้าง 
 


 The 1st Thailand STOP TB Partnership 2010
 
 กรมควบคุมโรคเผยผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 

 
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล :
 
อัพเดตวันที่ :
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์จำนวน ๒ รายการ
 
 ประกาศกรมควบคุมโรค สอบราคาซื้อยา CYCOSERINE ๒๕๐ mg. จำนวน ๑ รายการ
 
 lสำนักวัณโรครับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
 
 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวัณโรค
 
 โครงการรณรงค์มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคโลก
 
 ประกาศ การจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 
 ประกาศ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 
 สอบราคา ซื้อรถยนต์กระบะสี่ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
 
 การจ้างเหมาจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 จ้างผลิตกล่องสำหรับบรรจุเอกสารและซีดี
 
 ทดสอบ-ข้อความ
ทั้งหมด : 13 รายการ            

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved