สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : จัดซื้อ / จัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 

 
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล :
 
อัพเดตวันที่ :
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเดินวิ่ง รวมใจต้านภัยวัณโรค
 
 สำนักวัณโรครับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ จำนวน ๔ ตำแหน่ง
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผผลิตเผยแพร่สื่อความรู้วัณโรคเคลื่อนที่ BUS/VAN mendia โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ ( e-bidding)
 
 รับสมัครเพื่อเลื่อนข้่าราชการขื้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขี้น
 
 สำนักวัณโรคมีความประสงค์สมัครคัอเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
 
 กรมควบคุมโรคสำนักวัณโรคจะดำนินการจัดซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้
 
 กรมควบคุมโรคโดยสำนักวัณโรคจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืจำนวน ๑ รายการ
 
 สำนักวัณโรคจะจ้างเหมาจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ประฃาสัมพันธฺโครงการรณรงค์เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจวัณโรค "ไอเมื่อไหร่ใส่หน้ากาก"
 
 สำนักวัณโรครับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปของสำนักวัณโรค
 
 กรมควบคุมโรคโดยสำนักวัณโ่รคมึความประสงค์จะสอบซื้อราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๓รายการ
 
 ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักวัณโรค
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์จำนวน ๒ รายการ
 
 ประกาศกรมควบคุมโรค สอบราคาซื้อยา CYCOSERINE ๒๕๐ mg. จำนวน ๑ รายการ
ทั้งหมด : 25 รายการ            

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved