สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : โครงสร้างองค์กร 
 


 


สำนักวัณโรค
ฝ่ายบริหารทั่วไป
   
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน
   
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
   
กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงวัณโรคแห่งชาติ
   
กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมิณผล และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
   
กลุ่มสาธิตบริการเพื่อการศึกษาวิจัยวัณโรค
   
กลุ่มวิจัยมารตฐาน และพัฒนาบุคลากร

 


 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved