สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : ติดต่อเรา 
 หากท่านประสงค์ต้องการติดต่อผ่านเว็บไซต์
 
 * ชื่อ บริษัท หรือ หน่วยงาน :  
 *อีเมล์ (สำหรับติดต่อกลับ) :  
 *หัวข้อเรื่อง :  
 *รายละเอียด :  
 
 


 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ 
   สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
   โทรศัพท์ : 02-212-2279    แฟกซ์ : 02-212-1408
 
    หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักวัณโรค
หน่วยงานภายใน ต่อหมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มบริหารทั่วไป  
   
   งานการเจ้าหน้าที่ 231
   
   งานธุรการ 220
   
   การเงินและบัญชี 247,248
   
   งานพัสดุและยานพาหนะ 215,149
   
กลุ่มแผนงานและประเมินผล 224,229
   
กลุ่มพัฒนาวิชาการ 111
   
กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ 206,207
   
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ 225
   
กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค  
   
   OPD 126,127
   
   ห้องเอกซเรย์ 113,114
   
   ห้องเภสัชกรรม 120,122
   
   ห้องสังคมสงเคราะห์ 132,135
   
โครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบที่ ๖(GF6) 232
   
โครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบที่ ๘(GF8) 305
   
   

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved