แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุล:   กลุ่มงาน:

      ตำแหน่ง:         สถานที่ใช้เครื่อง/ห้อง:

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้              ประเภท: Desktop        Desktop+Notebook        Notebook

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop         สถานะ: ปกติ     เสีย     ส่งซ่อม

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์:   ยื่ห้อ:   รุ่น:

CPU:   RAM:   Harddisk:   จอมอนิเตอร์: นิ้ว

แหล่งที่มา:    ปี-เดือน-วัน/ซ่อมครั้งล่าสุด:   อายุการใช้งาน:

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook         สถานะ: ปกติ     เสีย     ส่งซ่อม

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์:   ยื่ห้อ:   รุ่น:

CPU:   RAM:   Harddisk:   จอมอนิเตอร์: นิ้ว

แหล่งที่มา:    ปี-เดือน-วัน/ซ่อมครั้งล่าสุด:   อายุการใช้งาน: