ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-212-2279
เลขาผู้อำนวยการ : 1002
กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ : 1225, 1106, 1107
งานการเจ้าหน้าที่ : 1255
งานการเงิน : 1276
งานพัสดุ : 1291-1292
งานธุการ : 0
งานเภสัช : 1121-1122
งานรังสี : 1118-1119
งานสังคมสงเคราะห์ : 1135-1136
OPD : 1130
งานบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา (PMDT) : 1117
กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล : 1247, 1249
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย และสื่อสารสาธารณะ 1241, 1280
กลุ่มพัฒนาองค์กร และจัดการความรู้ : 1209, 1211
กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค : 1296
กองทุนโลกด้านวัณโรค : 1555
สอบถามออนไลน์ คลิก
 
โดยสารรถสาธารณะ ผ่านซอยเจริญกรุง 85
สาย 1 ถนนตก-สนามหลวง
สาย 75 วัดพุทธ-หัวลำโพง
สาย 547 ศาลายา-อนุเสาวรีย์
สาย 504 สะพานกรุงเทพ-รังสิต
สาย 163
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ :02-212-2279, 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408