งานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ

 

คู่มือการควบคุมคุณภาพการใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลถ่ายภาพรังสีทรวงอก


ตัวอย่างข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการ (Terms of Reference: TOR)เพื่อเอกซเรย์ปอดด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408