แบบฟอร์ม งานสังคมสงเคราะห์ด้านวัณโรค

 

แนวทางการช่วยเหลือทางด้านสังคมเศรษฐกิจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค


ขึ้นตอนและแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค สำนักวัณโรค


หนังสือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือให้ พมจ.ทุกจังหวัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่มีปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ


ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรค
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการขอรับงบสนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Relief Foundation)
แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408