สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS 
  
 
 กทม.ร่วมกับสำนักวัณโรคและภาคีเครือข่ายจัดงานวันวัณโรคสากล
 
 งานแถลงข่าววันวัณโรคสากล 22 มีนาคม 2559
 
 บทความรวมพลังยุติวัณโรคปี 2016
 
 
 แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา XDR-TB
 
 แบบฟอร์มแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี2559 กรมควบคุมโรค
 
 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคข้ามชาติตามแนวชายแดน
 
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 จ้างเหมาพัฒนา E-learning และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลวัณโรค
 
 คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved