สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS
 
 
 
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 


 
 
 สรุปข่าวสถานการณ์ล่าสุด ฉบับที่ 24 เรื่องไวรัสเมอร์ส
 
 ข่าวดีข่าวดี!!!! PR-DDC ทุ่มงบกองทุนโลกให้
 
 ชอความร่วมมือรณรงค์ประฃาสัมพันธ์วันวัณโรคสากลปี ๒๔๔๘
 
 
 list hospitals clinic pt MERCoV walk through as 16 June 2015.
 
 Final_ENG_Press_Release_Summary
 
 Filesแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา DR-TB Guideline ปี58
 
 
 สำนักวัณโรครับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปของสำนักวัณโรค
 
 กรมควบคุมโรคโดยสำนักวัณโ่รคมึความประสงค์จะสอบซื้อราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๓รายการ
 
  
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved