สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS
 
 
 
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 


 
 
 รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์
 
 สรุปข่าวสถานการณ์ล่าสุด ฉบับที่ 24 เรื่องไวรัสเมอร์ส
 
 ข่าวดีข่าวดี!!!! PR-DDC ทุ่มงบกองทุนโลกให้
 
 
 ไฟล์หนีงสือแนวทางรระบาดทางวัณโรค งานQi forum 3-5 สิงหาคม 2558
 
 ไฟลืคู่มือการอบรมแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของชุมชน งาน Qi forum 3-5 สิงหาคม 2558
 
 คู่มือการอบรมสำหรับบูรณาการมิติเพศภาวะสำหรับงานQi forum 3-5 สิงหาคม 2558
 
 
 กรมควบคุมโรคโดยสำนักวัณโรคจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืจำนวน ๑ รายการ
 
 สำนักวัณโรคจะจ้างเหมาจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ประฃาสัมพันธฺโครงการรณรงค์เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจวัณโรค "ไอเมื่อไหร่ใส่หน้ากาก"
 
 สำนักวัณโรครับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
 
  
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved